Advies

Sportlandschap

Het traditionele landschap, waarin de gemeente als eigenaar van veel sportaccommodaties alle lasten en bijbehorende werkzaamheden voor haar rekening neemt, verandert in een rap tempo. Verenigingen worden meer en meer zelfverantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van hun accommodatie.

Meer zeggenschap leidt tot meer verantwoordelijkheden en dat vraagt om een nieuwe kijk op het beheer en de exploitatie van de clubaccommodatie. Als vereniging zal je veel meer als ondernemer naar je accommodatie moeten gaan kijken. Uiteraard blijft de sport centraal staan, maar de uitdaging is om daarnaast een functionele plek te creëren waar diverse doelgroepen elkaar in een prettige omgeving ontmoeten en sociale contacten kunnen leggen.

Naast deze gemeentelijke koersverandering spelen er ook veel maatschappelijke ontwikkelingen. Steeds meer sportaccommodaties krijgen een SportPlus-karakter. De bestaande functie van sport en recreatie wordt dan uitgebreid naar een meer publieke functie voor sport, onderwijs, cultuur, welzijn, opvang en zorg of zelfs medische zaken. Er kunnen dus meer maatschappelijke functies worden toegevoegd aan de sportaccommodatie, met als doel deze veel multifunctioneler te maken voor bestaande en ook nieuwe doelgroepen.

AccoSupPORT kan sportverenigingen en gemeenten adviseren en ondersteunen bij de volgende zaken:

 • Behoeftebepalingen
 • Aanleg en renovatie kunstgrasvelden
 • Kwaliteitsbeoordeling kunstgrasvelden
 • Onderhoud en beheer
 • Belangenbehartiging
 • Veiligheid en toegankelijkheid sportaccommodaties
 • Exploitatievraagstukken
 • Financiering en subsidies (BOSA)
 • Multifunctionele businessmodellen
 • Organisatie en bezuinigingsvraagstukken
 • Privatiseringen
 • Verduurzamen sportaccommodaties

Meer weten?